Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ngɔ́mbɛ́ (ln)