Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

neniun (eo)