Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

nationales (fr)