ρήμα naskiĝi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας naskiĝas naskiĝanta naskiĝata
αόριστος naskiĝis naskiĝinta naskiĝita
μέλλοντας naskiĝos naskiĝonta naskiĝota
υποθετική naskiĝus - -
προστακτική naskiĝu - -

naskiĝi (eo)

Δείτε επίσης

επεξεργασία