Ετυμολογία

επεξεργασία
narang-ay a baro a tawen < → δείτε τις λέξεις narang-ay, a, baro, a και tawen

  Έκφραση

επεξεργασία

narang-ay a baro a tawen