Δανικά (da) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

næse (da)