Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

murs (fr)