Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

multisupports (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

multisupports (fr)