Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

multicellular (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

multicellular (en)