Δείτε επίσης: mini-

Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

mini (fr) αρσενικό ή θηλυκό άκλιτοΊντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

mini (io)