Φεροϊκά (fo) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mikudagur (fo) αρσενικό