Πολωνικά (pl)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

mię (pl)