Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

mię (pl)