Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

mnie (pl)