Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mbísi (ln)