Ίντο (io) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

manuo (io)