Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

malheurs (fr)