Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

make ends meet < → δείτε τις λέξεις make, ends και meet

  Έκφραση επεξεργασία

make ends meet (en)

 • (ιδιωματισμός) τα φέρνω βόλτα, τα βγάζω πέρα οικονομικά (με δυσκολία), κερδίζω κάποια λεφτά ικανοποιώντας τις βασικές μου ανάγκες
  How do you make ends meet on 400 euros a month?
  Πώς τα φέρνεις βόλτα με 400 ευρώ το μήνα;
  I make ends meet - but it’s difficult!
  Τα φέρνω βόλτα - αλλά δύσκολα!
  I am just making ends meet.
  Μόλις που τα φέρνω βόλτα/τα βγάζουμε πέρα.

  Πηγές επεξεργασία