Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

mainboard (en)