Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mɛ́mɛ́ (ln)