Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

méditerranéens (fr)