Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mælk (da)