Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

måned (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

måned (no)