Εσθονικά (et) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

luule (et) θηλυκό