Αρωμουνικά (βλάχικα) (roa-rup) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

luni < (κληρονομημένο) λατινική Lunae diēs

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

luni (roa-rup) αρσενικόΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

luni (ro) θηλυκό