Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

logout (en)

  • η ψηφιακή αποσύνδεση (όχι όμως η απεγγραφή) από σύστημα ή πρόγραμμα