Ισλανδικά (is) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

loftárás (is)