Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

ljuljati (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

ljuljati (sh)