Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

lizard (en)

  1. (ζωολογία) η σαύρα
  2. κάποιος ενοχλητικά ευγενικός
  3. ο δειλός