Ιρλανδικά γαελικά (ga) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litir (ga) θηλυκό

Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litir (gd) θηλυκό