Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

likwɔ́kɔ́lɔ́ (ln)