Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

liar paradox < → δείτε τις λέξεις liar και paradox

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

liar paradox (en) (liar's paradox)

Δείτε επίσης επεξεργασία