Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

lesquels (fr)