Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

lepidlo (sk) ουδέτερο

  1. η κόλλαΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

lepidlo (cs) ουδέτερο

  1. η κόλλα