Δείτε επίσης: Lebăda

Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

lebăda (ro)

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία