Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

lapɛ́ (ln)