Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

lénitive (fr)