Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kunstmaler (da)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία