Εσθονικά (et) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kuningas (et)


Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kuningas (fi)