Κροατικά (hr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

krumpir (hr) αρσενικό