Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

konge (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

konge (no)