Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

kompletan (eo)