Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

klucz 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

klucz (pl) αρσενικό