Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

keyword parameter < → δείτε τις λέξεις keyword και parameter

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

keyword parameter (en)

Συνώνυμα επεξεργασία