Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

kemian (eo)