Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kalon (br) θηλυκό