Αγγλικά (en) επεξεργασία

 
Καλώδια βραχυκύκλωσης (jumper wires)

  Ετυμολογία επεξεργασία

jump wire < → δείτε τις λέξεις jump και wire

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

jump wire (en)