Καλώδια βραχυκύκλωσης (jumper wires)

  Ετυμολογία

επεξεργασία
jump wire < → δείτε τις λέξεις jump και wire

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

jump wire (en)