Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

jeu de dames (fr)