Σικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

jaddu (scn) αρσενικό