ρήμα interrompi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας interrompas interrompanta interrompata
αόριστος interrompis interrompinta interrompita
μέλλοντας interrompos interromponta interrompota
υποθετική interrompus - -
προστακτική interrompu - -

interrompi (eo)