Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

instrumentale (fr)